Placówki zakonne. Dzieła Zgromadzeń Zakonnych - Augustianki
logo

Translate

AUGUSTIANKI

Zgromadzenie Sióstr św. Augustyna w Polsce
Congregatio Sororum S. Augustini in Polonia (OSA)

ul. Skałeczna 12
31-065 Kraków
tel. 12 430 60 52
e-mail: augustianki@interia.pl

strona internetowa: www.augustianki.pl

PLACÓWKI

OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE, REWALIDACYJNE

Bielawa - woj. dolnośląskie:
Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek

PRZEDSZKOLA

Bielawa - woj. dolnośląskie:
Przedszkole Specjalne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek

Kraków - woj. małopolskie:
"Wesołe Przedszkole" pod wezwaniem Aniołów Stróżów

Niepołomice - woj. małopolskie:
Przedszkole Sióstr Augustianek im. św. Anny

SZKOŁY

Kraków - woj. małopolskie:
Gimnazjum nr 72 im. Św. Tomasza z Villanova prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek

Kraków - woj. małopolskie:
Szkoła Podstawowa Nr 160 im. Św. Augustyna Zgromadzenia Sióstr Augustianek

MIEJSCE NA REKLAMĘ - wysuwany panel


OFERTA PROMOCJI W REJESTRZE

Ten portal to bogate źródło informacji o placówkach zakonnych i płaszczyzna ich promocji oraz promocji dedykowanej dla nich.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z tej możliwości.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi możliwościami i warunkami promocji na stronie
Oferta reklamy
O

F

E

R

T

A

P

R

O

M

C

J

I