Placówki zakonne. Dzieła Zgromadzeń Zakonnych - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II we Wrocławiu
logo

Translate

dolnośląskie

Adres:
Plac Franciszkański 1-3 Wrocław dolnośląskie 50-070 Wrocław
Pobierz informację jako: Wizytówka
Dodatkowe informacje:
Wchodzi w skład Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II we Wrocławiu.  Szkoła zapewnia nauczanie oraz realizuje programy nauczania zawierające podstawę programową, ramowy plan nauczania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w oparciu o przepisy dotyczące edukacji w szkołach publicznych, zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej.

Nr konta bankowego:

MIEJSCE NA REKLAMĘ - wysuwany panel


OFERTA PROMOCJI W REJESTRZE

Ten portal to bogate źródło informacji o placówkach zakonnych i płaszczyzna ich promocji oraz promocji dedykowanej dla nich.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z tej możliwości.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi możliwościami i warunkami promocji na stronie
Oferta reklamy
O

F

E

R

T

A

P

R

O

M

C

J

I